Categories:
mobile browser market share

Android may have 80% of the smartphone market, but Android phone owners don’t seem to be doing much on them.

Specifically, when it comes to mobile Web browsing, Apple’s Safari browser for the iPhone has the largest mobile browser market share by a longshot.

Here’s the breakdown of mobile browser market share from BI Intelligence.

Join the conversation about this story

One response

  1. Tub Saab nyiag qabNyiag hnub: 9/13/08 Saturday Sijhawm: 10 moosKuv muaj ob tug qab, tub ib plaub lab paj yeej hab dawb. Qhov luj yog ib khawm teg hab ob nti. Yog 10 hli qab.Tug ob plaub dub hab qhov luj yog ib khawm teg hab peb nti. Yog 9 hlis qab.Muaj ib tug tub saab tuaj nyiag kuv ob tug qab lawm. Kuv thov mej nrug kuv saib tug tub saab ntawv. Tug tub saab yuav muab ob tug qab muag moog rua MN, NC, SC, WI, CA hab Fresno, Sacramento. Yog tug tub saab tsws muab ob tug qab muag ces ob tug qab tseem nyob hauv Marysville. Tub saab chaw nyob: 1789 Linda Ave. Apt. Marysville, Ca 95901Tub saab: Qho laug yog 30-50 xyoos Qhov sab yog 5’5 6’0 Nws zoo le caag: daaj dawb hab lab Qhov luj yog tsws rog tsws ntxawg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click to access the login or register cheese